Hammerl GmbH & Co. KG

TILLVERKAREN AV VIOLINLACK

JOHA®

Med vårt varumärke JOHA® påminner vi om företagets grundare Josef Hammerl och fortsätter traditionen hos tillverkaren av violinlack, där våra produkter fortsatt tillverkas för hand. Endast så kan lacker uppstå, vilka uppfyller de höga kraven från violinbyggare i hela världen.

Slutligen förväntar du med all rätt att det inte bara bidrar till den optimala, harmoniska klangen hos ett instrument som likaledes skapats i traditionsrikt hantverk, utan också till dess optiska effekt på artister och publik.

För att leva upp till dessa krav, har vi åtagit oss en noggrann, manuell tillverkning av våra produkter.

Kontakt endast på engelska eller tyska

Service